Vi yder service til forbrugerne i vort forsyningsområde. Det sker på vegne af Løgten-Skødstrup Fjernvarme A.m.b.a. og Løgten Skødstrup Vandværk A.m.b.a. fra det fælles domicil og med et fælles kompetent personale.

Administration, flytteopgørelser, regningsudsendelser, nye tilslutninger osv. foretages af Forsyningsselskabet på vegne af de nævnte selskaber.

 

Selskabet ejes og ledes af varme- og vandforsyningen i fællesskab. Se ledelsen her.

 

Bakketoften 7 . 8541 Skødstrup . CVR 3288 8259 . Telefon 7010 8541

Driftsvagten er altid åben . Kontorets åbningstid er mandag til torsdag 8.30 -13.00.